בס"ד 

"אדם לאדם – אדם"
הסיסמה המניעה את מתנדבי העמותה

הלבביות נתינת הלב והטיית האוזן של המתנדבות לפניות הציבור,
והעובדה שצרכיהם נשמעים ונלמדים הפכו את הארגון למרכזי ודומיננטי.


מסייעים מתנדבי הארגון מסייעים בנושאים של:
 • ייעוץ הדרכה וסיוע למיצוי זכויות החולה 
 • סיוע בהתאמת ורכישת ציוד רפואי ושיקומי 
 • ציוד מתכלה למבוגרים במחירי היצרן/היבואן 

בעזרת המתנדבים בעלי הלב הפך המקום לכתובת של "אוזן קשבת" לחולה
ולמשפחה התומכת בהתמודדות היום יומיות.


כדי להפעיל פעילות ענפה זו במרחב האזורי ולחסוך בהוצאות תפעול וכוח אדם.
מפעיל הארגון בנוסף למערך המתנדבים עובדי פרויקט "תעסוקה בדרך אחרת"
שע"י קרן פ"ש נכים במוסד לבטוח לאומי.
כ"כ מופנים ע"י "שרות המבחן" עובדים המחוייבים בשעות ל"תועלת הציבור"
(מיזם משותף למשרדי המשפטים והרווחה)

ולסיכום: "ארבעה מידות בגומלי חסדים:
 •  יש הגומל חסד בגופו, 
 •  יש הגומל חסד בממונו, 
 •  יש המקדיש מזמנו 
 •  ויש התורם את ליבו".
 בס"ד 

"אדם לאדם – אדם"
הסיסמה המניעה את מתנדבי העמותה

הלבביות נתינת הלב והטיית האוזן של המתנדבות לפניות הציבור,
והעובדה שצרכיהם נשמעים ונלמדים הפכו את הארגון למרכזי ודומיננטי.


מסייעים מתנדבי הארגון מסייעים בנושאים של:
 • ייעוץ הדרכה וסיוע למיצוי זכויות החולה 
 • סיוע בהתאמת ורכישת ציוד רפואי ושיקומי 
 • ציוד מתכלה למבוגרים במחירי היצרן/היבואן 

בעזרת המתנדבים בעלי הלב הפך המקום לכתובת של "אוזן קשבת" לחולה
ולמשפחה התומכת בהתמודדות היום יומיות.


כדי להפעיל פעילות ענפה זו במרחב האזורי ולחסוך בהוצאות תפעול וכוח אדם.
מפעיל הארגון בנוסף למערך המתנדבים עובדי פרויקט "תעסוקה בדרך אחרת"
שע"י קרן פ"ש נכים במוסד לבטוח לאומי.
כ"כ מופנים ע"י "שרות המבחן" עובדים המחוייבים בשעות ל"תועלת הציבור"
(מיזם משותף למשרדי המשפטים והרווחה)

ולסיכום: "ארבעה מידות בגומלי חסדים:
 •  יש הגומל חסד בגופו, 
 •  יש הגומל חסד בממונו, 
 •  יש המקדיש מזמנו 
 •  ויש התורם את ליבו".