ברוכים הבאים

בס"ד
 
ב"נתיב החסד"-"חיי אדם הוא ערך עליון", 
שלשים וארבע שנים מלאו לו לארגון "נתיב החסד" הגוף הוולונטרי הגדול והמרכזי באזור "השפלה".

האהדה והערכה לה זוכה הארגון מאישי הציבור, הרפואה והרווחה מצטרפים ל"אות הנשיא למתנדב" שהוענק לארגון והעומד בראשו.

מכווני התנועה ברחובות, מובילים אל "המרכז להשאלת ציוד רפואי ושקומי" במנוחה ונחלה7 שחרט על דגלו את הסיסמה: אדם לאדם, אדם!

וברוח זו כל פונה נענה במאור פנים ובמקצועיות.

המקום שוקק פעילות ענפה, שכן הוא אינו רק "מרכז להשאלת ציוד רפואי", הוא משמש כמרכז הלוגיסטי והמשרדים של הארגון, וכמוקד לתמיכה וסיוע לקשיש, לחולה, לנכה, למוגבל התנועה, ולבני משפחותיהם.

ייחודיותו של הארגון, כגוף מקומי אזורי. הוא תוצאה של הנחת עבודה:
 •  מגע וקשר ישיר עם מערכות הבריאות במרכזים הרפואיים, במרפאות הקהילה ובמכוני השיקום. 
 •  תקשורת ישירה מול מערכות הרווחה והשיקום ברשויות ובמשרדי הממשלה.
בתוך זמן קצר הפך הארגון לשם דבר באזור כולו.
עובדה זו הביאה לפתחנו בזו אחר זו בקשות של הנהלות בתי החולים באזור, "קפלן", "הרצפלד", "אסף הרופא", "שמואל הרופא".
לפתוח ולהפעיל סניפים בתוך המרכזים הרפואיים, במטרה למלא את החסר במתן שרות לחולה המשתחרר לביתו, ועדיין זקוק לציוד רפואי ו/או שיקומי להחלמתו בביתו.
שרות זמין זה במסגרת תקופת האשפוז מסייע גם למתן שרות מקצועי יותר, שכן הוא מתואם ומלווה ע"י הצוות הרפואי המפנה ועוקב אחר התאמתו לחולה.

לאור התפתחות הרפואה וטכנולוגיות הרפואה "נתיב החסד" אינו חוסך במאמצים ומשאבים ע"מ לתת לכל נזקק את הציוד החדיש ביותר ככל שניתן.
הנהלת הארגון מטה אוזן קשבת ולב חם לכל פניה ומתחייבת לתת את השרות הטוב ביותר תוך שימת דגש אישי לכל אחד.
 
בס"ד
 
ב"נתיב החסד"-"חיי אדם הוא ערך עליון", 
שלשים וארבע שנים מלאו לו לארגון "נתיב החסד" הגוף הוולונטרי הגדול והמרכזי באזור "השפלה".

האהדה והערכה לה זוכה הארגון מאישי הציבור, הרפואה והרווחה מצטרפים ל"אות הנשיא למתנדב" שהוענק לארגון והעומד בראשו.

מכווני התנועה ברחובות, מובילים אל "המרכז להשאלת ציוד רפואי ושקומי" במנוחה ונחלה7 שחרט על דגלו את הסיסמה: אדם לאדם, אדם!

וברוח זו כל פונה נענה במאור פנים ובמקצועיות.

המקום שוקק פעילות ענפה, שכן הוא אינו רק "מרכז להשאלת ציוד רפואי", הוא משמש כמרכז הלוגיסטי והמשרדים של הארגון, וכמוקד לתמיכה וסיוע לקשיש, לחולה, לנכה, למוגבל התנועה, ולבני משפחותיהם.

ייחודיותו של הארגון, כגוף מקומי אזורי. הוא תוצאה של הנחת עבודה:
 •  מגע וקשר ישיר עם מערכות הבריאות במרכזים הרפואיים, במרפאות הקהילה ובמכוני השיקום. 
 •  תקשורת ישירה מול מערכות הרווחה והשיקום ברשויות ובמשרדי הממשלה.
בתוך זמן קצר הפך הארגון לשם דבר באזור כולו.
עובדה זו הביאה לפתחנו בזו אחר זו בקשות של הנהלות בתי החולים באזור, "קפלן", "הרצפלד", "אסף הרופא", "שמואל הרופא".
לפתוח ולהפעיל סניפים בתוך המרכזים הרפואיים, במטרה למלא את החסר במתן שרות לחולה המשתחרר לביתו, ועדיין זקוק לציוד רפואי ו/או שיקומי להחלמתו בביתו.
שרות זמין זה במסגרת תקופת האשפוז מסייע גם למתן שרות מקצועי יותר, שכן הוא מתואם ומלווה ע"י הצוות הרפואי המפנה ועוקב אחר התאמתו לחולה.

לאור התפתחות הרפואה וטכנולוגיות הרפואה "נתיב החסד" אינו חוסך במאמצים ומשאבים ע"מ לתת לכל נזקק את הציוד החדיש ביותר ככל שניתן.
הנהלת הארגון מטה אוזן קשבת ולב חם לכל פניה ומתחייבת לתת את השרות הטוב ביותר תוך שימת דגש אישי לכל אחד.
 

 • סניף מרכזי
  מנוחה ונחלה 7 רחובות
  טלפון 08-939-1111
  ימים א-ה 9.00-13.00 ערב20.00-21.00
  יום ו" 9.00-12.00

 • סניף מרכז רפואי "אסף הרופא"
  טלפון 08-977-8388
  ימים א-ה 10.00-13.00

 • סניף מרכז רפואי "קפלן"
  טלפון 08-9441-725
  ימים א,ב,ג 11.00-13.00
  ימים ד 09.00-12.30
  ימים ה-ו 09.00-12.00

 • סניף מרכז רפואי "הרצפלד"
  טלפון 08-8595-247
  ימים א-ה 10.00-12.00
  ימי ב 17.00-18.00