נתיב החסד הוא ארגון וולונטרי שנוסד ברחובות בשנת 1981 ע"י הרב אליהו זייצ'יק.
ביום 10.07.2000 הוענק לרב אליהו זייצ'יק "אות הנשיא למתנדב" ע"י נשיא המדינה, והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

מטרות הארגון:

1. לתת סעד ומזור לכל חולה, נכה ומוגבל הנזקק לאמצעי עזר לשיקומו, תוך מתן דגש לצרכיו, יכולותיו ולשמירת עצמאותו.
2. להשאיל ציוד רפואי ושיקומי לכל פונה ונזקק: יולדות, יילודים, קשישים, סיעודיים ונזקקים.
3. מכירה במחירי עלות מוצרי סיעוד ומוצרי ספיגה שונים.
4. ויעוץ למיצוי זכויות החולה, הכוונה והפניה מקצועיים לאבחון, ריפוי, שיקום וסיעוד.
5. לגייס מתנדבים לפעילות ההומאנית של הארגון, מהאוכלוסייה הבוגרת והאקדמאית, כדי לשלבם במכלול הפונקציות האדמיניסטרטיביות והסעד למען ציבור הנזקקים.
6. לחבור לגורמים ופעולות המסייעים לחולים. ולשלב את החולה המשוקם ב"מעגל החיים".
 
זיהוי הארגון:

ארגוננו נושא תפקיד רב עצמה לחברה, במכלול התחומים השונים. דבר הנובע מהקשר הרציף שמקיים הארגון עם אנשי המקצוע הרפואיים והפרא- רפואיים וזאת באמצעות ועדות היגויי משותפות לארגונינו ולמרכזי הרפואה הציבורית והפרטית בסניפינו השונים.

פעילות המרכז מתמקדת בשני מישורים עיקריים:

• "נתיב החסד"
השאלת ציוד רפואי ושיקומי בתחומים הבאים:
פיזיותרפיה וכאב, תנועה כסאות גלגלים, תנועה עזרי הליכה, גריאטריה ושקום,
דיאגנוסטיקה ובקרה, נשימה והנשמה, יולדות וילודים.
ציוד שקומי פיזיותראפי לילדים עם צרכים מיוחדים בתחומים הבאים:
פיזיותרפיה שקומית, ריפוי בעיסוק, תנועה עזרי הליכה, תנועה כסאות גלגלים,
שמיעה ודיבור, דיאגנוסטיקה.
אביזרי עזר לנכה ולמוגבלי תנועה:
מטבח ואכילה, אביזרי עזר ללבוש, חדר שינה, רחיצה והיגיינה.
שירותים- שליטה בסוגרים, שעות פנאי, ניידות ומשק בית.
מוצרי ספיגה במחירי עלות:
פתרונות מכובדים לכל מצב תפקודי בקשיי שליטה בסוגרים.
יעוץ והדרכה במיצוי זכויות החולה ומוגבל התנועה:
מול: קופות החולים השונות, מוסדות השיקום ובתי החולים.
מול: משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי. משרד הרווחה ורשויות הרווחה.
הדרכה ברכישת ציוד רפואי והתאמתו.
נתיב החסד הוא ארגון וולונטרי שנוסד ברחובות בשנת 1981 ע"י הרב אליהו זייצ'יק.
ביום 10.07.2000 הוענק לרב אליהו זייצ'יק "אות הנשיא למתנדב" ע"י נשיא המדינה, והמועצה הלאומית להתנדבות בישראל.

מטרות הארגון:

1. לתת סעד ומזור לכל חולה, נכה ומוגבל הנזקק לאמצעי עזר לשיקומו, תוך מתן דגש לצרכיו, יכולותיו ולשמירת עצמאותו.
2. להשאיל ציוד רפואי ושיקומי לכל פונה ונזקק: יולדות, יילודים, קשישים, סיעודיים ונזקקים.
3. מכירה במחירי עלות מוצרי סיעוד ומוצרי ספיגה שונים.
4. ויעוץ למיצוי זכויות החולה, הכוונה והפניה מקצועיים לאבחון, ריפוי, שיקום וסיעוד.
5. לגייס מתנדבים לפעילות ההומאנית של הארגון, מהאוכלוסייה הבוגרת והאקדמאית, כדי לשלבם במכלול הפונקציות האדמיניסטרטיביות והסעד למען ציבור הנזקקים.
6. לחבור לגורמים ופעולות המסייעים לחולים. ולשלב את החולה המשוקם ב"מעגל החיים".
 
זיהוי הארגון:

ארגוננו נושא תפקיד רב עצמה לחברה, במכלול התחומים השונים. דבר הנובע מהקשר הרציף שמקיים הארגון עם אנשי המקצוע הרפואיים והפרא- רפואיים וזאת באמצעות ועדות היגויי משותפות לארגונינו ולמרכזי הרפואה הציבורית והפרטית בסניפינו השונים.

פעילות המרכז מתמקדת בשני מישורים עיקריים:

• "נתיב החסד"
השאלת ציוד רפואי ושיקומי בתחומים הבאים:
פיזיותרפיה וכאב, תנועה כסאות גלגלים, תנועה עזרי הליכה, גריאטריה ושקום,
דיאגנוסטיקה ובקרה, נשימה והנשמה, יולדות וילודים.
ציוד שקומי פיזיותראפי לילדים עם צרכים מיוחדים בתחומים הבאים:
פיזיותרפיה שקומית, ריפוי בעיסוק, תנועה עזרי הליכה, תנועה כסאות גלגלים,
שמיעה ודיבור, דיאגנוסטיקה.
אביזרי עזר לנכה ולמוגבלי תנועה:
מטבח ואכילה, אביזרי עזר ללבוש, חדר שינה, רחיצה והיגיינה.
שירותים- שליטה בסוגרים, שעות פנאי, ניידות ומשק בית.
מוצרי ספיגה במחירי עלות:
פתרונות מכובדים לכל מצב תפקודי בקשיי שליטה בסוגרים.
יעוץ והדרכה במיצוי זכויות החולה ומוגבל התנועה:
מול: קופות החולים השונות, מוסדות השיקום ובתי החולים.
מול: משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי. משרד הרווחה ורשויות הרווחה.
הדרכה ברכישת ציוד רפואי והתאמתו.